Uitslag Referendum Ruimtelijke Koers

Op 18 maart 2021 heeft Gilbert Isabella, burgemeester van Houten, kennis genomen van de voorlopige uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen en het referendum Ruimtelijke Koers. De vraag die de inwoners bij het referendum is voorgelegd luidde:


Bent u voor of tegen het voorgenomen raadsbesluit over de Ruimtelijke Koers Houten 2040?


Het referendum werd gehouden op 17 maart. Hieronder ziet u de uitslag:

De uitkomst van het raadplegend referendum is niet bindend, het is een advies aan de gemeenteraad. De gemeenteraadsleden zullen de uitkomst van het referendum mee laten wegen in hun besluit. 

 

De gemeenteraad besluit op dinsdag 30 maart 2021 over de Ruimtelijke Koers Houten 2040.